small-slide

Konkurs projektimi/Design contest

untitled 

anglisht

 

 

KËRKESA PËR NJOFTIM QË DUHET TË DEPOZITOJNË PRONARËT PRANË EKB-VE RESPEKTIVE SIPAS NJOFTIMIT

  • Drejtuar: Entit Kombëtar të Banesave
  • Drejtorisë Qëndore / Drejtorisë Rajonale /
  • Degës Rajonale .................
  • Data e paraqitjes së kërkesës ..../..../2015
  • Subjekti pronar:..... Personi me prokurë që paraqet ...Read more...

 Efiçenca e Energjisë

 DSC00055

Konkurs-projektimi për ndërtimin e banesave me kosto të ulët në Korçë...Read more

 

 

 

Projekti “Unaza e Madhe e Tiranës”

 shefja konference per shtyp mzhu

Deklaratë për shtyp mbi "Trajtimin me pagesë të qirasë për disa familje që preken nga zbatimi i projektit Unaza e Madhe e Tiranës , segmenti “Komuna e Parisit ...Read more

Projekt për strehimin social të familjeve në nevojë

images

Të gjithë qytetarët, të cilët janë përfitues nga programet e strehimit të realizuara nga Enti Kombëtar i Banesave dhe...Read more

 Njoftim për Shtyp: Takim me kolegë nga Kosova

 Takim Kosova

Në datë 18 Qershor, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Entit Kombëtar të Banesave u zhvillua një takim i përbashkët, me përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Kosovës...Read more

 Njoftim për shtyp

 foto 17

Aktivitet sensibilizues në kuadër të ditës ndërkombëtare të “Talasemisë” Enti Kombëtar i Banesave i përgjigjet thirrjes “Dhuro gjak, shpëto një jetë” ...Read more

"Green Recycling"

foto 12

 Enti Kombëtar i Banesave në logon “Green Recycling”, për një natyrë sa më të pastër...Read more

KRYEMINISTRIA LOGOsmall logo e mzhut e re high resLogo Min FIn