small-slide

Konkurs projektimi/Design contest

untitled 

anglisht

 

 

KËRKESA PËR NJOFTIM QË DUHET TË DEPOZITOJNË PRONARËT PRANË EKB-VE RESPEKTIVE SIPAS NJOFTIMIT

  • Drejtuar: Entit Kombëtar të Banesave
  • Drejtorisë Qëndore / Drejtorisë Rajonale /
  • Degës Rajonale .................
  • Data e paraqitjes së kërkesës ..../..../2015
  • Subjekti pronar:..... Personi me prokurë që paraqet ...Read more...

 Projekti “Unaza e Madhe e Tiranës”

 shefja konference per shtyp mzhu

Deklaratë për shtyp mbi "Trajtimin me pagesë të qirasë për disa familje që preken nga zbatimi i projektit Unaza e Madhe e Tiranës , segmenti “Komuna e Parisit ...Read more

Projekt për strehimin social të familjeve në nevojë

images

Të gjithë qytetarët, të cilët janë përfitues nga programet e strehimit të realizuara nga Enti Kombëtar i Banesave dhe...Read more

Partneritet në ndihmë të familjeve në nevojë 

dr andoni

Partneritet në ndihmë të familjeve në nevojë për strehim. Marrëveshje bashkëpunimi për kredi hipotekore me Alfa Bank dhe BKT..Read more

 

 Njoftim për shtyp

 foto 17

Aktivitet sensibilizues në kuadër të ditës ndërkombëtare të “Talasemisë” Enti Kombëtar i Banesave i përgjigjet thirrjes “Dhuro gjak, shpëto një jetë” ...Read more

"Green Recycling"

foto 12

 Enti Kombëtar i Banesave në logon “Green Recycling”, për një natyrë sa më të pastër...Read more

Projekt pilot- Efiçenca e energjisë

energy-efficiency

Rritja e efiçencës së energjisë në banesa është një ndër risitë më të fundit të Entit Kombëtar të Banesave....Read more...

KRYEMINISTRIA LOGOsmall logo e mzhut e re high resLogo Min FIn