•  Rreth EKB

  Enti Kombëtar i Banesave është institucion me vetfinancim, në varësi të Ministrisë të Zhvillimit Urban, i pajisur me personalitet juridik, i krijuar për një kohëzgjatje të pacaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave

  — Lexo Më Shumë

 •  Projektet

  Banesat me kosto të ulët nuk do të thotë banese me cilësi të ulët. Përkundrazi: Ofrimi i banesave me cilësi më të mirë se banesat që shiten në tregun privat – ky është qëllimi ynë!

  — Lexo Më Shumë

 •  Banesa Në Shitje

  Ofrimi i banesave me cilësi më të mirë se banesat që shiten

  — Lexo Më Shumë

 

 • Cilesi ndertimi, eficience energjie, strehim i perballueshem

 • Për qytetaret

Partneret