small-slide

  Analiza vjetore e Entit Kombëtar të Banesave

 foto cover analiza

Mbi analizën e veprimtarisë dhe realizimin e treguesve ekonomik dhe financiar të Entit Kombëtar të Banesave për vitin 2014...Read more

Projekt për strehimin social të familjeve në nevojë

logo per Njoftim per shtyp

Të gjithë qytetarët, të cilët janë përfitues nga programet e strehimit të realizuara nga Enti dhe nuk kanë mundësi shlyerje të menjëhershme të vleftës së banesës, mund të aplikojnë për kredi në dy bankat e nivelit të dytë BKT dhe AlphaBank...Read more...

Projekt pilot- Efiçenca e energjisë

energy-efficiency

Rritja e efiçencës së energjisë në banesa është një ndër risitë më të fundit të Entit Kombëtar të Banesave, i cili është angazhuar në realizimin e një projekti-pilot për ndërtimin e një banese me kosto të ulët, ku do të aplikohet kjo metodë ndërtimi....Read more...

 18.12.2014, Njoftim për Shtyp

 foto 5

Projekt për strehimin social, inagurohet nisja e ndërtimit të godinës së re me 40 apartamente në Fier

“Partneritet në ndihmë të familjeve në nevojë”, është motoja e re e Entit Kombëtar të Banesave...Read more

  16.12.2014, Njoftim për Shtyp

 foto 11

Takim me përfaqësues të Bashkive dhe Drejtorive Rajonale në kuadër të forcimit të bashkëpunimit në fushën e strehimit dhe planifikimin e programit ekonomik për vitin 2015-2017...Read more

logo minfin3KRYEMINISTRIA LOGO

PCz-Od8v 400x400