Shqiperia Jo Duhani Logo me dore  

 

  Njoftim për shtyp

photo 1

Drejtoresha e Përgjithshme e Entit Kombëtar të Banesve, Znj.Doris Andoni, priti në një takim pune Znj.Englantina Gjermeni, Ministre e Zhvillimit Urban dhe Turizmit.... Read more 

 

galerty-button

Workshop: Efiçenca energjisë në strehim për një zhvillim të qëndrueshëm

Tiranë
7 – 8 Korrik, 2014
Background
Investimi në efiçencën e energjisë në banesa përbën një kontribut të drejtëpërdrejtë në zhvillimin e qëndrueshëm në të tre komponentët e tij zhvillim ekonomik, social dhe mjedisor. Psh në Gjermani, çdo euro e investuar për efiçencën e energjisë në ndërtesa dhe programet e rinovimit, I kthejnë shtetit 2-5 euro, kryesisht përmes krijimit të vendeve të punës. Në përgjithësi, përshtatja e banesave për ... Read more ...

Workshop: Energy efficient housing for sustainable development

 7-8 July, 2014 Tirana 

Background

Investing in housing energy efficiency has a direct contribution to sustainable development in its three components: economic, social and environmental development. For example, in Germany, every euro invested for energy efficient building and renovation programme... Read more

KËRKESA PËR NJOFTIM QË DUHET TË DEPOZITOJNË PRONARËT PRANË EKB-VE RESPEKTIVE SIPAS NJOFTIMIT


Kërkesë për Njoftim

  • Drejtuar: Entit Kombetar Të Banesave
  • Drejtorisë Qëndore / Drejtorisë Rajonale /
  • Degës Rajonale .................
  • Data e paraqitjes së kërkesës ..../..../2014
  • Subjekti pronar:..... Personi me prokurë që paraqet ...Read more...

MZHUT publikon 86 rastet që përfitojnë nga programi i kredive të lehtësuar me 3% interes

MZHUT publikon 86 rastet që përfitojnë nga programi i kredive të lehtësuar me 3% interes

Programi i kreditimit të lehtësuar me 0% interes për qytetarët që banojnë në banesa ish-pronë e subjekteve të shpronësuara do të vazhdojë pa asnjë ndërprerje....Read more...

Politika Mjedisore e MZHUT

Mjedisi është pasuria jonë e përbashkët. Mbrojtja e tij kërkon përkushtimin e çdo anëtari të shoqërisë, duke filluar nga institucionet. ...Read more...

NJOFTIM - ADRESAT RAJONALE


Ky njoftim behet per t’iu ardhur ne ndihme te gjithe qytetareve qe kerkojne sherbimin e administrates se Entit Kombetar te Banesave. Drejtoria e Pergjithshme TIRANE Rruga ”Sulejman Delvina” prane hotel “Diplomat”...Read more...

KM-Cministria-zhvillimit-urban-turizmit4MF-C