Denonco përfshirjen e nëpunësve në fushatë

09.06.2017

Në zbatim të VKM nr. 473 datë 01.06.2017, “Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqiperise për vitin 2017”, këtu mund të denonconi çdo rast të përfshirjes apo nxitjes së nëpunësve të Ministrisë apo institucioneve të varësisë në veprimtari politike, brenda orarit zyrtar të punës, në kuadër të këtyre zgjedhjeve.

Kontakt:

Besnik Ymeraj

Tel: 0692213772

Tel: 04230 996, 04227 796

Email: info@ekb.gov.al

384 Total Views 6 Views Today