Informacion për projektin e ri në Fier

12.08.2016

 • Objekt banimi me 40 apartamente

  Adresa e Objektit “Lagja 16”
  Vlera e objektit: 89 909 005 lekë
  Ka përfunduar procesi i kolaudimit, jemi në pritje për vijimin e procedurave mbi përzgjdhjen dhe miratimin e listave të familjeve përfituese

 • Vendodhja e Objektit 83/5, Fier

   

 • Strukturat tip të apartamenteve janë 1+1 dhe 2+1, me sipërfaqe dhe planimetri si më poshtë

  Apartament 2+1 Siperfaqe 71,6 m2 Planimetria
  Apartament 1+1 Siperfaqe 63,3 m2 Planimetria
  Apartament 1+1 Siperfaqe 54,0 m2 Planimetria
  Apartament 2+1 Siperfaqe 75,5 m2 Planimetria
  Apartament 2+1 Siperfaqe 91,0 m2 Planimetria
  Planimetri e plote e katit 384 m2 + 35.7m2(sip e perb) Planimetria
3204 Total Views 2 Views Today