Korçë, Godina Nr.2, me 56 apartamente

  • Objekti : Banesë 8 kat + 1 kat nëntokë me kosto të ulët dhe efiçencë energjie, Godina Nr.2, me 56 apartamente


    Adresa : Korçë


    Afati i ndërtimit: 450 ditë


    Faza: Ka përfunduar karabinaja, vazhdohet me muraturën.


     

274 Total Views 2 Views Today