Njoftim Punësimi

19.04.2018

50

“SECIALIST EKONOMIST” NË DREJTORINË EKONOMIKE PRANË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME EKB
Periudha e njoftimit: 15 ditë (19. 04. 2018 -04. 05. 2018 )


“SECIALIST FINANCIER” NË DEGËN RAJONALE EKB VLORË
Periudha e njoftimit: 15 ditë ( 19. 04. 2018 -04. 05. 2018 )


“DREJTOR” NË DEGËN RAJONALE EKB VLORË

Periudha e njoftimit: 15 ditë ( 19. 04. 2018 -04. 05. 2018 )


“SECIALIST JURIST” NË DEGËN RAJONALE EKB ELBASAN

Periudha e njoftimit: 15 ditë ( 19. 04. 2018 -04. 05. 2018 )


 

8442 Total Views 8 Views Today