Banesë në ndërtim, Durrës

05.02.2018

  • Objekti : Objekt banimi dhe shërbimesh, 7 kat me 36 apartamente


    Adresa : Rr. “Stefan Kaçulini”, Durrës


    Afati i ndërtimit: 300 ditë


    Faza: Është marrë leja e ndërtimit, pritet fillimi i punimeve.


     

1338 Total Views 2 Views Today