Projekt i ri në Durrës

09.05.2017

  • Objekt banimi me 30 apartamente (6 kate+1 kat nëntokë)
    Adresa: Rruga “Stefan Kaçulini”
    Vlera e objektit: 110.792.517 lekë
    Afati i ndërtimit: 300 ditë kalendarike
    Faza: Në pritje të marrjes së lejes së ndërtimit
  • Untitled

688 Total Views 2 Views Today