Projekti i përfunduar në Librazhd

30.03.2017

 • Objekt banimi me 35 apartamente dhe 1 kat njësi shërbimi

  Vlera 89 665 635 lekë
  Ka përfunduar ndërtimi i objektit të banimit, në proces rregjistrimi në Hipotekë.

 • Vendodhja e Objektit 83/5, Fier

 • Strukturat tip të apartamenteve janë 1+1 dhe 2+1, me sipërfaqe dhe planimetri si më poshtë

  Apartament 2+1 Siperfaqe 71,6 m2 Planimetria
  Apartament 1+1 Siperfaqe 63,3 m2 Planimetria
  Apartament 1+1 Siperfaqe 54,0 m2 Planimetria
  Apartament 2+1 Siperfaqe 75,5 m2 Planimetria
  Apartament 2+1 Siperfaqe 91,0 m2 Planimetria
  Planimetri e plote e katit 384 m2 + 35.7m2(sip e perb) Planimetria
3484 Total Views 2 Views Today