Projekti i ri në Pukë

30.03.2017

  • Objekt banimi me 38 apartamente

    “Mëso për të punuar, puno për të strehuar” , nisma e re e EKB-së për rrethin e Pukës për investimin në ndërtimin e 24 apartamenteve me kosto të ulët. Me bashkëpunimin e Bashkisë Pukë, Zyrës së Punës dhe Drejtorisë Lëvizëse së Formimit Profesional do ti jepet mundësia anëtarëve të familjeve të aftë për punës për trajnime dhe kurse profesionale, duke iu gjetur alternative punësimi dhe duke kontribuar vetë në ndërtimin e banesave të tyre. Faza: Në pritje të përfundimit të hartimit të projektit të ndërtimit.

     

  • puka

2226 Total Views 4 Views Today