Analiza 9-mujore e vitit 2022.

Zhvillohet sot analiza e 3-mujorit të tretë të vitit 2022 e Entit Kombëtar të Banesave, mbi plotësimin e treguesve ekonomik dhe financiar.
Mbledhja u drejtua nga Z.Stefan Çipa, Drejtor i Përgjithshëm me pjesëmarrjen e Drejtorëve të Drejtorive të EKB-së si dhe Drejtorëve të Degëve Rajonale.
Pasqyrimi sa më real i problematikave dhe angazhimi maksimal për përmirësimin e tyre ishte në fokus të diskutimit të kësaj analize problemore.
U evidentuan arritjet gjatë kësaj peridhe si dhe objektivat që duhen përmbushur deri në fund të vitit me qëllim realizimin e planit të të ardhurave.
1465 Total Views 2 Views Today