Analiza e veprimtarisë ekonomike/financiare të EKB-së për vitin 2020

Zhvilluam sot analizën e veprimtarisë ekonomike dhe financiare të Entit Kombëtar të Banesave për vitin 2020. 

Nën drejtimin e z.Stefan Çipa, drejtor I Përgjithshëm i EKB-së analizuam treguesit dhe ecurin e veprimtarisë së institucionit për gjatë vitit 2020 në prani të Drejtorëve të Drejtorisë së Përgjithshme dhe Drejtorëve të Degëve Rajonale të EKB-së. 

U evidentuan arritjet e vitit 2020 si dhe objektivat që duhen përmbushur gjatë vitit 2021. 

Foto Galeri

 
1460 Total Views 4 Views Today