•  Rreth EKB

  Enti Kombëtar i Banesave është institucion me vetfinancim, në varësi të Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë, i pajisur me personalitet juridik, i krijuar për një kohëzgjatje të pacaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave

  — Lexo Më Shumë

 •  Projektet

  Banesat me kosto të ulët nuk do të thotë banese me cilësi të ulët. Përkundrazi: Ofrimi i banesave me cilësi më të mirë se banesat që shiten në tregun privat – ky është qëllimi ynë!

  — Lexo Më Shumë

 •  Banesa Në Shitje

  Banesa me eficiencë energjie, me cilësi më të mirë se tregu dhe cmim të barabartë me koston e ndërtimit

  — Lexo Më Shumë

 

239843 Total Views 202 Views Today