Auctions

 • Kavaja service facilities are sold

   


  The National Housing Office offers for sale 3 service units, located on the ground floor of the 8-storey residential building with 35 apartments in the former State Reserve area. Favorable position in relation to the road and the location in a developing urban area are two advantages for the development of any kind of activity. Initial auction value is 37,100 (thirty-seven thousand one hundred) lek / m² with VAT or 30,917 (thirty thousand nine hundred and seventeen) ALL without VAT. The deadline for submitting applications for participation is 22.05.2018 at 11:00..–Read more–

 • 1

 • Saranda service facilities are sold


  Three floor units are offered for sale on the ground floor of the 8-storey building with 28 apartments, on the road connecting Saranda with Butrint. Just a few minutes away from the main road, these premises are suitable for various commercial attractiveness. Initial auction value is 408 (four hundred and eight) € / m² without VAT or 490 (four hundred and ninety) € / m² with VAT. The deadline for submitting applications for participation is 21.05.2018, 11:00.!–Read more–

 • IMAG0044

 • Fier service facilities are sold


  Në shitje 6 njësi shërbimi në objektin e banimit 8 katësh me 35 apartamente në Lagjen “16 Prilli”, Rruga “Kujtim Majaci”. Ekzistenca e lokaleve në katin përdhe ka përcaktuar vijën e ndërtimit dhe e ka bërë më urbane pjesën e rrugës duke i dhënë një dimension tregtar që është mjaft i nevojshëm për zonën. Vlera fillestare e ankandit është 32.667 (tridhjetë e dy mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë/m² pa TVSH ose 39.200 (tridhjetë e nëntë mijë e dyqind) lekë/m² me TVSH. Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje datë 23.05.2018, ora 11:00.!.–Read more–

   

 • Njesi shërbimi 4

15272 Total Views 6 Views Today