Shiten mjedise shërbimi në Librazhd

Në qytetin e Librazhdit është ndërtuar me fondet e Entit Kombëtar të Banesave objekti ‘Banesë tip 83/5’, me 35 apartamente dhe 5 njësi shërbimi. Ky objekt ndodhet në rrugën “Hajdar Blloshmi”, në qytetin e Librazhdit.Arkitektura e objektit ‘Banesë tip 83/5’ është racionale dhe përshtatet me kontekstin e zonës. Ky objekt është projektuar me efiçencë energjie. Termoizolimi i fasadës është realizuar me veshje kapot me suva dhe bojë plastike dhe me vetrata dopio xham. Ky objekt është me tetë kate, shtatë kate banim dhe një kat shërbime. Lëvizja vertikale realizohet me shkallë dhe ashensor. Zgjidhja arkitektonike jep mundësinë e shfytëzimit të katit përdhe për shërbime të ndryshme, me akses direkt nga rruga. Ky kat është projektuar me 5 njësi shërbimi dhe është i aksesueshëm nga të gjithë, falë projektimit sipas normave të PAK. Njësitë e shërbimit kanë hapësirë të bollshme dhe disponojnë tualete të brendshme. Këto hapësira janë të ndricuara me dritë natyrale dhe të ekspozuara në rrugë, me vetrata të mëdha. Për çdo njësi shërbimi janë realizuar hyrje dhe dalje të veçanta.

Objekti: “Shitja e 1 (një) njësi shërbimi përkatësisht me sipërfaqe: nr. 1=68,5 m² në katin përdhe të banesës tip 83/5 të ndërtuar me fondet e EKB-së në qytetin e Librazhdit”.

Sipërfaqja
Njësi shërbimi      Sip. ndërtimi
Njësia nr.1             68,5 m²

Data e zhvillimit të ankandit: 13.02.2024, ora 10.30.

Lloji i Procedurës standarde të ankandit “Ankand i Hapur”

Vlera fillestare e ankandit është:

Njësia nr.1 me nr. Pasurie 3/508 +1-1 me çmimin 38 000 (tridhjetë e tetë mijë) lekë/m2.

Vendi i zhvillimit të ankandit: (Adresa:) Dega Rajonale Elbasan, Rruga “28 Nëntori”, Lagja Kongresi Elbasanit, prane ambulancës qendrore.

Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 13.02.2024, ora 10.30

Foto Galeri

 

 

13820 Total Views 2 Views Today