Njësi shërbimi në shitje, Berat

17.10.2018

 • Objekti Berat, një kat njësi shërbimi

  Objekti : Banesë tip 83/5 e adaptuar, 8 kat me 35 apartamente dhe 1 kat njësi shërbimi
  Adresa : Lagjia “Çlirimi” Berat
  Faza: Në shitje 3 njësi shërbimi

 • Vendodhja e Objektit 83/5, Berat

   

 • Sipërfaqja e njësive të shërbimit si më poshtë:

  Njësia e shërbimit nr.164.6 m2
  Njësia e shërbimit nr.269 m2
  Njësia e shërbimit nr.348.4 m2
  Njësia e shërbimit nr.478 m2
  Njësia e shërbimit nr.591 m2
  Çmimi i shitjes36.667 lekë/m2 pa TVSH
10356 Total Views 2 Views Today