NJOFTIM

 

KËRKESA PËR NJOFTIM QË DUHET TË DEPOZITOJNË PRONARËT PRANË EKB-VE RESPEKTIVE SIPAS NJOFTIMIT

  • Drejtuar: Entit Kombëtar të Banesave
  • Drejtorisë Qëndore / Drejtorisë Rajonale /
  • Degës Rajonale ……………..
  • Data e paraqitjes së kërkesës …./…./2015
  • Subjekti pronar:….. Personi me prokurë që paraqet

Shkarkoni formularin 

14399 Total Views 2 Views Today