Kontakt

Shpërndarja e Drejtorive dhe Degëve Rajonale

Drejtoria Rajonale EKB Durrë
Dega Rajonale EKB Lezhë
Drejtoria Rajonale EKB Elbasan
Drejtoria Rajonale EKB Korçë
Drejtoria Rajonale EKB Berat
Drejtoria Rajonale EKB Vlorë
Drejtoria Rajonale EKB Shkodër
Drejtoria Rajonale EKB Fier
Drejtoria Rajonale EKB Dibër
Drejtoria Rajonale EKB Gjirokastër
Drejtoria Rajonale EKB Tiranë
Drejtoria Rajonale EKB Tiranë
Dega Rajonale EKB Kukës
23841 Total Views 2 Views Today