Në kuadër të masave mbrojtëse me qëllim parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19

  • Në kuadër të masave mbrojtëse me qëllim parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19, ju njoftojmë se Enti Kombëtar i Banesave nuk do të ofrojë asnjë shërbim për subjektet dhe qytetarët pranë ambjenteve të institucionit, për të shmangur kontaktet fizike me qëllim minimizimin e përhapjes së virusit.
  • Ju informojmë se për të mundësuar vijueshmërinë e komunikimit mund të përdorni një nga metodat alternative të cituara në vijim:
  • Postës
  • Adresës elektronike zyrtare info@ekb.gov.al
  • Numrit të telefonit Tel/Fax: +355 42227796
  • Presim mirëkuptimin nga çdo subject dhe qytetar, në këtë situatë të ruajmë veten dhe njëri-tjetrin.
  • FRIKË JO, KUJDES PO
3088 Total Views 2 Views Today