Objekt banimi, Durrës

  • Objekt banimi në Durrës

    Objekti : Objekt banimi dhe shërbimesh, 7 kat me 36 apartamente


    Adresa : Rr. “Stefan Kaçulini”, Durrës


    Faza: Në shitje 1 apartament banimi dhe 3 njësi shërbimi


     

Njësia e shërbimit nr.1    71.8 m2      Njësia e shërbimit nr.2    45.4 m2       Njësia e shërbimit nr.3   54.6 m2  

 

 

1890 Total Views 2 Views Today