Objekti i veprimtarisë

Objekti i veprimtarisë


Objekt i veprimtarisë së Entit Kombëtar të Banesave është financimi, ndërtimi dhe shitja e banesave në kushtet e konkurrencës së lirë, për sigurimin e të ardhurave të mjaftueshme për vazhdimin e veprimtarisë, për mbështetjen e politikave sociale të strehimit dhe për sigurimin e banesave me kosto të ulët, në përputhje me ligjin nr.9232, datë 13.05.2004 “Për programet e strehimit të banorëve të zonave urbane”, i ndryshuar. 

EKB bën sistemimin me strehim të qytetarëve të pastrehë, në bazë të listës emërore të miratuar nga organet e pushtetit vendor.

20892 Total Views 2 Views Today