Projekt në proces finalizimi në Lushnje

Projekt në proces finalizimi në Lushnje


Lushnje

  • Ndërtimi i dy objekteve me 70 apartamente.
  • Është nënshkruar marrëveshja e bashëpunimit midis Entit Kombëtar të Banesave dhe Bashkisë Lushnje.
  • Është zhvilluar dhe ka përfunduar procesi i prokurimit të objektit tip 83/5 me 8 kate, 38 apartamente dhe tre njësi shërbimi në qytetin e Lushnjës.
  • Është lidhur kontrata me firmën fituese dhe kanë filluar punimet për ndërtimin e këtij objekti. Kanë përfunduar punimet deri në kuotën 0.00.

 

9226 Total Views 2 Views Today