Shërbimet Publike

19.04.2022

Duke filluar nga data 01.05.2022,e në vijim, për të gjitha shërbimet publike, nuk do të ofrohet më shërbim në sportel pranë institucionit, por do të realizohen nëpërmjet platformës e-Albania.

ENTI KOMBËTAR I BANESAVE ofron 5 (pesë) shërbime online:

  1. Të dhënat për çmimet e zërave të punimeve të ndërtimit.
  2. Kopje dokumentash teknike nga arkiva teknike. 
  3. Aplikim dhe dorëzim të dokumentave për t’u trajtuar me kredi të lehtësuar me 0% interes si ish qirramarrës në ish pronë private
  4. Kopje dokumentash tekniko-ligjore nga arkivi për apartamente/objekte që qytetarët kanë përfituar nga EKB
  5. Shtyrje afati kredie me 3%
2978 Total Views 4 Views Today