Shiten garazhe në Kukës

 Data e zhvillimit të ankandit: 16.10.2023, ora 11.30.

 Lloji i Procedurës standarde të ankandit “Ankand i Hapur”

 Objekti: Shitja e “2 (dy) garazheve përkatësisht me sipërfaqe: G8=19.87 m² dhe G9=19.87 m², në katin -1 të “Ndërtimi i 2(dy) objekteve në Kukës (Nr.1 Godinë banimi dhe shërbimi 8 kat dhe 1 kat parkim nën tokë dhe Nr.2 Godinë banimi dhe shërbimi 8 kat dhe 1 kat parkimi nën tokë) e ndërtuar me fondet e EKB-së në qytetin e Kukësit”.

Vlera fillestare e ankandit është 33.000 (tridhjetë e tre mijë) lekë/m2.

Vendi i zhvillimit të ankandit: (Adresa:) Drejtoria Rajonale e EKB Kukës, Godina e Prefekturës, kati i IV, tel +355 242 221 99.

Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 16.10.2023 ora 11.30.

FOTO GALERI

 

859 Total Views 2 Views Today