Shiten mjedise shërbimi në Berat

10.08.2021

Enti Kombëtar i Banesave ofron për shitje 3 njësi shërbimi, të ndodhura në katin përdhe të godinës me 35 apartamente banimi në lagjen “Çlirimi”. Vlerat fillestare janë:  Njësia e shërbimit me sipërfaqe 69 m2 vlera fillestare është 28.333 (njëzet e tetë mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë/m2 pa TVSH; Njësia e shërbimit me sipërfaqe 48.4 m2 vlera fillestare është 28.333 (njëzet e tetë mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë/m2 pa TVSH; Njësia e shërbimit me sipërfaqe 78 m2 vlera fillestare është 28.333 (njëzet e tetë mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë/m2 pa TVSH.

Mënyra e pagesës: Pagesë të menjëhershme të shumës 10% të vlerës së përfundimit të ankandit, e cila do të paguhet nga fituesi i ofertës para lidhjes së kontratës. Shuma e mbetur e vlerës së kontratës (pas pagesës së menjëhershme prej 10%), do të likuidohet në çdo 6 (gjashtë muaj me këste të barabarta për një afat kohor prej 5 vjetësh). Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje datë 09.09.06.2021 ora 16:00.

Foto Galeri

 

 

Siperfaqet

Lokali Sip.shfrytëzimi në m2                                            

Njësia 2   69.0 m2

Njësia 3   48.4 m2

Njësia 4   78.0 m2

Totali i sip të lokalit në katin përdhe 195.4 m2

Autoriteti shitës

Enti Kombëtar i Banesave, Rruga “Kavajës”, ndërtesa nr,80, hyrja 1, kati 5 (ish shtëpia botuese “Naim Frashëri), Tiranë, Tel: +355 42 227 796, email:info@ekb.gov.al

Arkitektura

Banesë tip 83/5, 8 kate është e thjeshtë, një arkitekture banimi me një fasadë me suva dhe bojë plastike. Banesa është e paisur me ashensor. Kati përdhe është një kat me 5 njësi shërbimi, për të cilin, punimet e rifinitures si shtresa, suvatime e bojatisje, dyer e dritare janë kryer me cilësi. Dyshemeja e katit përdhe është e hidroizoluar me dy shtresa guajn dhe e shtruar me pllaka qeramike cilësi e parë.
Për katin përdhe lokal sherbimi janë realizuar hyrjet e daljet me rampa të veçanta.
Shkallët janë veshur me pllaka mermeri.

7529 Total Views 6 Views Today