Shiten garazhe në Gramsh

Enti Kombëtar i Banesave ka ndërtuar me fondet e veta një godine 8 kat me një kat parkim nëntokë për të pastrehët në qytetin e Gramshit, Lagja “Sporti”. Godina ndodhet në jug-perëndim të qytetit të Gramshit dhe në perëndim të rrugës “Qazim Dermyshi”, zona kadastrale nr. 1842, e cila është dhe rruga kryesore nga e cila kalohet për në pronë. Zona është në zhvillim e sipër. Kushtet e kësaj pasurie dhe pozicionimit të saj janë shumë të mira.

Objekti i Shitjes: “Shitja e 12 (dymbëdhjetë) garazheve përkatësisht me sipërfaqe: nr. 1 = 32, 49 m², nr. 2 = 33, 28 m², nr. 3 = 33, 07 m², nr. 4 = 32, 5 m², nr. 5 = 34,57 m², nr. 6 = 27 ,66 m², nr. 7 = 26, 18m², nr. 8 = 26, 18m², nr. 9 = 25, 08 m², nr. 10 = 26,18 m², nr. 11 = 26,18m², nr. 12= 27, 66 m², në banesën me 8 kate dhe një kat parkim nën tokë e ndërtuar me fondet e EKB-së, në qytetin e Gramshit.

Sipërfaqet e vendparkimeve:
Vendparkimi G1 me Nr. Pasurie 8/590-GR1 me sipërfaqe 32, 49 m2
Vendparkimi G2 me Nr. Pasurie 8/590-GR2 me sipërfaqe 33.28 m2
Vendparkimi G3 me Nr. Pasurie 8/590-GR3 me sipërfaqe 33,07 m2
Vendparkimi G4 me Nr. Pasurie 8/590-GR4 me sipërfaqe 32.5 m2
Vendparkimi G5 me Nr. Pasurie 8/590-GR5 me sipërfaqe 34.57 m2
Vendparkimi G6 me Nr. Pasurie 8/590-GR6 me sipërfaqe 27.66 m2
Vendparkimi G7 me Nr. Pasurie 8/590-GR7 me sipërfaqe 26, 18 m2
Vendparkimi G8 me Nr. Pasurie 8/590-GR8 me sipërfaqe 26. 18 m2
Vendparkimi G9 me Nr. Pasurie 8/590-GR9 me sipërfaqe 25, 08 m2
Vendparkimi G10 me Nr. Pasurie 8/590-GR10 me sipërfaqe 26. 18 m2
Vendparkimi G11 me Nr. Pasurie 8/590-GR11 me sipërfaqe 26, 18 m2
Vendparkimi G12 me Nr. Pasurie 8/590-GR12 me sipërfaqe 27,66 m2

Data e zhvillimit të ankandit: 16.05.2024 ora 09.30

Lloji i Procedurës standarde të ankandit “Ankand i Hapur”

Vlera fillestare e ankandit është: 22 632 (njëzet e dy mijë e gjashtëqind e tridhjetë e dy) lekë/m².

Vendi i zhvillimit të ankandit: (Adresa:) Dega Rajonale Elbasan, Rruga “28 Nëntori”, Lagja Kongresi Elbasanit, prane ambulancës qendrore.

Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 16.05.2024 ora 09.30

Foto Galeri

 

 

Siperfaqet

Sipërfaqet e vendparkimeve:

Vendparkimi G1 me Nr. Pasurie  8/590-GR1  me sipërfaqe  32, 49 m2

Vendparkimi G2 me Nr. Pasurie  8/590-GR2  me sipërfaqe  33.28 m2

Vendparkimi G3 me Nr. Pasurie  8/590-GR3  me sipërfaqe   33,07 m2

Vendparkimi G4 me Nr. Pasurie  8/590-GR4  me sipërfaqe   32.5 m2

Vendparkimi G5 me Nr. Pasurie  8/590-GR5  me sipërfaqe  34.57 m2

Vendparkimi G6 me Nr. Pasurie  8/590-GR6  me sipërfaqe  27.66 m2

Vendparkimi G7  me Nr. Pasurie  8/590-GR7  me sipërfaqe  26, 18 m2

Vendparkimi G8 me Nr. Pasurie  8/590-GR8  me sipërfaqe  26.  18 m2

Vendparkimi G9 me Nr. Pasurie  8/590-GR9  me sipërfaqe  25,  08 m2

Vendparkimi G10 me Nr. Pasurie  8/590-GR10 me sipërfaqe 26. 18 m2

Vendparkimi G11 me Nr. Pasurie  8/590-GR11 me sipërfaqe  26, 18 m2

Vendparkimi G12 me Nr. Pasurie  8/590-GR12 me sipërfaqe  27,66  m2

 

Autoriteti shitës

Enti Kombëtar i Banesave, Rruga “Kavajës”, ndërtesa nr,80, hyrja 1, kati 5 (ish shtëpia botuese “Naim Frashëri), Tiranë, Tel: +355 42 227 796, email:info@ekb.gov.al

Arkitektura

Banesë tip 83/5, 8 kate është e thjeshtë, një arkitekture banimi me një fasadë me suva dhe bojë plastike. Banesa është e paisur me ashensor. Kati përdhe është një kat me 5 njësi shërbimi, për të cilin, punimet e rifinitures si shtresa, suvatime e bojatisje, dyer e dritare janë kryer me cilësi. Dyshemeja e katit përdhe është e hidroizoluar me dy shtresa guajn dhe e shtruar me pllaka qeramike cilësi e parë.
Për katin përdhe lokal sherbimi janë realizuar hyrjet e daljet me rampa të veçanta.
Shkallët janë veshur me pllaka mermeri.

14014 Total Views 2 Views Today