Shiten garazhe në Gramsh

02.06.2022

Enti Kombëtar i Banesave ofron për shitje 12 garazhe, të ndodhura në katin përdhe të godinës me 8 kate  në qytetin e Gramshit .

Vlera fillestare e ankandit është 22.632 (njëzet e dy mijë e gjashtëqind e tridhjetë e dy lekë) m2.

12 (dymbëdhjetë) garazhe me sipërfaqe përkatëse: nr.1=32.49 m2; nr.2=33.28 m2; nr.3=33.07 m2; nr.4=32.5 m2; nr.5=34.57 m2; nr.6=27.66 m2; nr.7=26.18 m2; nr.8=26.18 m2; nr.9=25.08 m2; nr.10=26.18 m2; nr.11=26.18 m2;nr.12=27.66 m2.

Mënyra e pagesës: Pagesë të menjëhershme të shumës 10% të vlerës së përfundimit të ankandit, e cila do të paguhet nga fituesi i ofertës para lidhjes së kontratës. Shuma e mbetur e vlerës së kontratës (pas pagesës së menjëhershme prej 10%), do të likuidohet në çdo 6 (gjashtë muaj me këste të barabarta për një afat kohor prej 5 vjetësh). Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje datë  20.06.2022 ora 13.00.

 

Foto Galeri

 

 

Siperfaqet

Lokali Sip.shfrytëzimi në m2                                            

Njësia 2   69.0 m2

Njësia 3   48.4 m2

Njësia 4   78.0 m2

Totali i sip të lokalit në katin përdhe 195.4 m2

Autoriteti shitës

Enti Kombëtar i Banesave, Rruga “Kavajës”, ndërtesa nr,80, hyrja 1, kati 5 (ish shtëpia botuese “Naim Frashëri), Tiranë, Tel: +355 42 227 796, email:info@ekb.gov.al

Arkitektura

Banesë tip 83/5, 8 kate është e thjeshtë, një arkitekture banimi me një fasadë me suva dhe bojë plastike. Banesa është e paisur me ashensor. Kati përdhe është një kat me 5 njësi shërbimi, për të cilin, punimet e rifinitures si shtresa, suvatime e bojatisje, dyer e dritare janë kryer me cilësi. Dyshemeja e katit përdhe është e hidroizoluar me dy shtresa guajn dhe e shtruar me pllaka qeramike cilësi e parë.
Për katin përdhe lokal sherbimi janë realizuar hyrjet e daljet me rampa të veçanta.
Shkallët janë veshur me pllaka mermeri.

9120 Total Views 7 Views Today