Shiten garazhe në Gramsh

19.09.2022

Enti Kombëtar i Banesave ofron për shitje 12 garazhe, të ndodhura në katin përdhe të godinës me 8 kate  në qytetin e Gramshit .

Vlera fillestare e ankandit është 22.632 (njëzet e dy mijë e gjashtëqind e tridhjetë e dy lekë) m2.

12 (dymbëdhjetë) garazhe me sipërfaqe përkatëse: nr.1=32.49 m2; nr.2=33.28 m2; nr.3=33.07 m2; nr.4=32.5 m2; nr.5=34.57 m2; nr.6=27.66 m2; nr.7=26.18 m2; nr.8=26.18 m2; nr.9=25.08 m2; nr.10=26.18 m2; nr.11=26.18 m2;nr.12=27.66 m2.

Mënyra e pagesës: Pagesë të menjëhershme të shumës 10% të vlerës së përfundimit të ankandit, e cila do të paguhet nga fituesi i ofertës para lidhjes së kontratës. Shuma e mbetur e vlerës së kontratës (pas pagesës së menjëhershme prej 10%), do të likuidohet në çdo 6 (gjashtë muaj me këste të barabarta për një afat kohor prej 5 vjetësh). Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje datë 11.10.2022, ora 13:00.

 

 

 

.

Foto Galeri

 

 

Siperfaqet

Sipërfaqet e vendparkimeve:

Vendparkimi G1 me Nr. Pasurie  8/590-GR1  me sipërfaqe  32, 49 m2

Vendparkimi G2 me Nr. Pasurie  8/590-GR2  me sipërfaqe  33.28 m2

Vendparkimi G3 me Nr. Pasurie  8/590-GR3  me sipërfaqe   33,07 m2

Vendparkimi G4 me Nr. Pasurie  8/590-GR4  me sipërfaqe   32.5 m2

Vendparkimi G5 me Nr. Pasurie  8/590-GR5  me sipërfaqe  34.57 m2

Vendparkimi G6 me Nr. Pasurie  8/590-GR6  me sipërfaqe  27.66 m2

Vendparkimi G7  me Nr. Pasurie  8/590-GR7  me sipërfaqe  26, 18 m2

Vendparkimi G8 me Nr. Pasurie  8/590-GR8  me sipërfaqe  26.  18 m2

Vendparkimi G9 me Nr. Pasurie  8/590-GR9  me sipërfaqe  25,  08 m2

Vendparkimi G10 me Nr. Pasurie  8/590-GR10 me sipërfaqe 26. 18 m2

Vendparkimi G11 me Nr. Pasurie  8/590-GR11 me sipërfaqe  26, 18 m2

Vendparkimi G12 me Nr. Pasurie  8/590-GR12 me sipërfaqe  27,66  m2

 

Autoriteti shitës

Enti Kombëtar i Banesave, Rruga “Kavajës”, ndërtesa nr,80, hyrja 1, kati 5 (ish shtëpia botuese “Naim Frashëri), Tiranë, Tel: +355 42 227 796, email:info@ekb.gov.al

Arkitektura

Banesë tip 83/5, 8 kate është e thjeshtë, një arkitekture banimi me një fasadë me suva dhe bojë plastike. Banesa është e paisur me ashensor. Kati përdhe është një kat me 5 njësi shërbimi, për të cilin, punimet e rifinitures si shtresa, suvatime e bojatisje, dyer e dritare janë kryer me cilësi. Dyshemeja e katit përdhe është e hidroizoluar me dy shtresa guajn dhe e shtruar me pllaka qeramike cilësi e parë.
Për katin përdhe lokal sherbimi janë realizuar hyrjet e daljet me rampa të veçanta.
Shkallët janë veshur me pllaka mermeri.

10485 Total Views 5 Views Today