Njësi shërbimi në Elbasan

1. Në qytetin e Elbasanit është ndërtuar me fondet e EKB-së objekt banimi dhe shërbimi 5 kate. Njësitë e shërbimit në fjalë, ndodhen në katin përdhe, në objektin 5 katësh: “Banesë 2 EL-050”, ndodhur në Lagjen “5 Maji” Elbasan.

2. Data e zhvillimit të ankandit: 28.12.2023, ora 11.30.

3. Lloji i Procedurës standarde të ankandit “Ankand i Hapur”

4. Objekti: Shitja e “1 (një) njësi shërbimi përkatësisht me sipërfaqe: Nr.5=36.78 m², në objektin:“Banesë tip 77/5 me kod 2EL-050 të ndërtuar me fondet e EKB-së në qytetin e Elbasanit”.

5. Vlera fillestare e ankandit është 53.200 (pesëdhjetë e tre mijë e dyqind) lekë/m2.

6. Vendi i zhvillimit të ankandit: (Adresa:) Dega Rajonale Elbasan, Rruga “28 Nëntori”, Lagja Kongresi Elbasanit, prane ambulancës qendrore.

7. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 28.12.2023 ora 11.30.

[/tabs]

18257 Total Views 2 Views Today