Shiten mjedise shërbimi në Fier

19.09.2022

Enti Kombëtar i Banesave ofron për shitje 3 njësi shërbimi në objektin e banimit 8 katësh me 35 apartamente në Lagjen “16 Prilli”, rruga “Kujtim Ajaci”. Në një zonë me ndërtime të reja dhe e pozicionuar afër rrugës kryesore, këto njësi shërbimi i japin një dimension tregëtar mjaft të nevojshëm.

Vlera fillestare të ankandit janë:    Njësia e shërbimit me sipërfaqe 47, 59 m² vlera fillestare është 41 000 (dyzet e një mijë) lekë/ m² pa TVSH; Njësia e shërbimit me sipërfaqe 41, 66 m2 vlera fillestare është 41 000 (dyzet e një mijë) lekë/ m² pa TVSH.Njësia e shërbimit me sipërfaqe 51, 55  është 39 000 (tridhjetë e nëntë mijë) lekë/m² pa TVSH.

Mënyrat e pagesës: Pagesë të menjëhershme të shumës 10% të vlerës së përfundimit të ankandit, e cila do të paguhet nga fituesi i ofertës para lidhjes së kontratës. Shuma e mbetur e vlerës së kontratës (pas pagesës së menjëhershme prej 10%), do të likuidohet në çdo 6 (gjashtë muaj me këste të barabarta për një afat kohor prej 5 vjetësh). Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje 11.10.2022, ora 12.00.

 

Foto Galeri

 

 

Siperfaqet

Lokali Sip.shfrytezimi në m2
                                                               
Njësia 3                          47,59                                                                      

Njësia 5                           41,66                                      

Njësia 6                           51,55                                   

Autoriteti shitës

Enti Kombëtar i Banesave, Rruga “Kavajës”, ndërtesa nr,80, hyrja 1, kati 5 (ish shtëpia botuese “Naim Frashëri), Tiranë, Tel: +355 42 227 796, email:info@ekb.gov.al

Arkitektura

Banesë tip 83/5, 8 kate është e thjeshtë, një arkitekture banimi me një fasadë me suva dhe bojë plastike. Banesa është e pajisur me ashensor. Kati përdhe është një kat me 6 njësi shërbimi, për të cilin, punimet e rifinitures si shtresa, suvatime e bojatisja, dyer e dritare janë kryer me cilësi. Dyshemeja e katit përdhe është e hidroizoluar me dy shtresa guajn dhe e shtruar me pllaka qeramike cilësi e parë. Për katin përdhe lokal sherbimi janë realizuar hyrjet e daljet me rampa të veçanta.
Shkallët janë veshur me pllaka mermeri.

[/tab_content]

[/tabs]

14342 Total Views 3 Views Today