Shiten mjedise shërbimi në Korçë

21.02.2020

Enti Kombëtar i Banesave ofron për shtije 4 garazhe të ndodhur në objektin e banimit 6 katësh në rrugën “Boris Plumbi” dhe rrugën “Kenedi”, në një zonë në zhvillim e pozicion mjaft të favorshëm në qytet. Ky objekt novator banimi dhe shërbimi është një shembull pozitiv për efiçiencën e energjisë në Shqipëri.
Vlera fillestare është 20.833 (njëzetë mijë e tetëqind e tridhjetëdhjetë e tre) lekë/m² pa TVSH. Mënyra e pagesës: Pagesë të menjëhershme të shumës 10% të vlerës së përfundimit të ankandit, e cila do të paguhet nga fituesi i ofertës para lidhjes së kontratës. Shuma e mbetur e vlerës së kontratës (pas pagesës së menjëhershme prej 10%), do të likuidohet në çdo 6 (gjashtë muaj me këste të barabarta për një afat kohor prej 5 vjetësh). Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje datë 09.03.2020, ora 14:00.

 

Foto Galeri

 

 

Siperfaqet

Lokali Sip.shfrytëzimi në m2                                                     

Njësia 1   69.04 m2

Njësia 2   52.64 m2

Totali i sip.të lokaleve në katin përdhe 375.64 m2

Autoriteti shitës

Enti Kombëtar i Banesave, Rruga “Kavajës”, ndërtesa nr,80, hyrja 1, kati 5 (ish shtëpia botuese “Naim Frashëri), Tiranë, Tel: +355 42 227 796, email:info@ekb.gov.al

Arkitektura

Arkitektura e këtyre objekteve banimi është bazuar në gjuhën arkitekturore korçare. Tipar interesant i shtëpisë korçare janë streha dhe qoshku, të cilat shërbenin për shtimin e hapësirës së jashtme. Tërheqja vëllimore në katin përdhe krijon hapësira nën strehë dhe kthehet në një system me potencial ndërtues të itinerareve përreth ndërtesës. Të gjitha njësitë e shërbimit kanë një prezantim maksimal në eksterier, në saj të vetratave të xhamit.

2713 Total Views 10 Views Today