Shiten mjedise shërbimi në Korçë

21.02.2020

Enti Kombëtar i Banesave ofron për shitje 4 garazhe në objektin e banimit 6 katësh në rrugën “Boris Plumbi” dhe “Kenedi” si dhe 2 njësi shërbimi në objektin e banimit 8 katësh në rrugën “Gaqo Avrazi”, në një zonë në zhvillim e pozicion mjaft të favorshëm në qytet. Vlera fillestare për njësitë e shërbimit është 31.666 (tridhjetë e një mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë/m2 pa TVSH. Ndërsa vlera fillestare për garazhet është 20.833 (njëzet mijë e tetëqind e tridhjetë e tre) lekë/m2 pa TVSH. Mënyra e pagesës: Pagesë të menjëhershme të shumës 10% të vlerës së përfundimit të ankandit, e cila do të paguhet nga fituesi i ofertës para lidhjes së kontratës. Shuma e mbetur e vlerës së kontratës (pas pagesës së menjëhershme prej 10%), do të likuidohet në çdo 6 (gjashtë muaj me këste të barabarta për një afat kohor prej 5 vjetësh). Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për njësitë e shërbimit datë 13.10.2020, ora 12:30. Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje për garazhet është data 13.10.2020, ora 15:30.

 

Foto Galeri

 

 

Siperfaqet

Lokali Sip.shfrytëzimi në m2                                                     

Njësia 1   69.04 m2

Njësia 2   52.64 m2

Totali i sip.të lokaleve në katin përdhe 375.64 m2

Sipërfaqet e vendparkimeve

  1. Vendparkimi G2 me sip. 80 m2
  2. Vendparkimi G3 me sip. 00 m2
  3. Vendparkimi G4 me sip. 00 m2
  4. Vendparkimi G5 me sip. 20 m2

Autoriteti shitës

Enti Kombëtar i Banesave, Rruga “Kavajës”, ndërtesa nr,80, hyrja 1, kati 5 (ish shtëpia botuese “Naim Frashëri), Tiranë, Tel: +355 42 227 796, email:info@ekb.gov.al

Arkitektura

Arkitektura e këtyre objekteve banimi është bazuar në gjuhën arkitekturore korçare. Tipar interesant i shtëpisë korçare janë streha dhe qoshku, të cilat shërbenin për shtimin e hapësirës së jashtme. Tërheqja vëllimore në katin përdhe krijon hapësira nën strehë dhe kthehet në një system me potencial ndërtues të itinerareve përreth ndërtesës. Të gjitha njësitë e shërbimit kanë një prezantim maksimal në eksterier, në saj të vetratave të xhamit.

4703 Total Views 3 Views Today