Shiten garazhe në Korçë

Enti Kombëtar i Banesave ofron për shitje 4 (katër)  garazhe në godinën Nr.1 me 6 kate në rrugën “Boris Plumbi” dhe rrugën “Kenedi”, në një zonë në zhvillim e pozicion mjaft të favorshëm në qytet.

4 (katër) garazhe përkatësisht me sipërfaqe: nr.2=18.80 m2; nr.3=20 m2; nr.4=20 m2; nr.5=60.20 m2.
Mënyra e pagesës: Pagesë të menjëhershme të shumës 10% të vlerës së përfundimit të ankandit, e cila do të paguhet nga fituesi i ofertës para lidhjes së kontratës. Shuma e mbetur e vlerës së kontratës (pas pagesës së menjëhershme prej 10%), do të likuidohet në çdo 6 (gjashtë muaj me këste të barabarta për një afat kohor prej 5 vjetësh).  Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje datë 29.03.2022,ora 14:00.

 

Foto Galeri

 

 

Siperfaqet

Njësi shërbimi Sip.shfrytëzimi në m2                                                     

Njësia 1   62.07 m2

Njësia 2   34.06 m2

Njësia 3    34.08 m2

Njësia 4    60.00 m2

Njësia 5     59.07 m2

Njësia 6    48.03 m2

Njësia 7     20.08 m2

Totali i sip.të lokaleve në katin përdhe 320  m2

Sipërfaqet e vendparkimeve

1.Vendparkimi G1 me sip. 18.48 m2

2.Vendparkimi G2 me sip. 15.54 m2

3.Vendparkimi G3 me sip. 14.92 m2

4.Vendparkimi G4  me sip. 16.10  m2

5.Vendparkimi G5  me sip. 16.09 m2

6.Vendparkimi G6 me sip. 17.04 m2

7.Vendparkimi G7 me sip. 16.22 m2

8.Vendparkimi G8 me sip. 16.22 m2

9.Vendparkimi G9 me sip. 15.24 m2

10.Vendparkimi G10 me sip. 11.02 m2

11.Vendparkimi G11 me sip. 11.02 m2

12.Vendparkimi G12 me sip. 31.56 m2

13.Vendparkimi G13 me sip. 15.24 m2

14.Vendparkimi G14 me sip. 15.24 m2

Autoriteti shitës

Enti Kombëtar i Banesave, Rruga “Kavajës”, ndërtesa nr,80, hyrja 1, kati 5 (ish shtëpia botuese “Naim Frashëri), Tiranë, Tel: +355 42 227 796, email:info@ekb.gov.al

Arkitektura

Arkitektura e këtyre objekteve banimi është bazuar në gjuhën arkitekturore korçare. Tipar interesant i shtëpisë korçare janë streha dhe qoshku, të cilat shërbenin për shtimin e hapësirës së jashtme. Tërheqja vëllimore në katin përdhe krijon hapësira nën strehë dhe kthehet në një system me potencial ndërtues të itinerareve përreth ndërtesës. Të gjitha njësitë e shërbimit kanë një prezantim maksimal në eksterier, në saj të vetratave të xhamit.

 

9054 Total Views 2 Views Today