Shiten garazhe në Korçë

19.09.2022

Enti Kombëtar i Banesave ofron për shitje 3 (tre)  garazhe në godinën Nr.1 me 6 kate në rrugën “Boris Plumbi” dhe rrugën “Kenedi”, në një zonë në zhvillim e pozicion mjaft të favorshëm në qytet.

 

 

3(tre) garazhe përkatësisht me sipërfaqe: nr.2=18.80 m2; nr.3=20 m2;  nr.5=60.20 m2.

 

 

Vlera fillestare e ankandit për garazhet është: 35 000 (tridhjetë e pesëmijë) Lekë/m² .

 

 

 

Mënyra e pagesës: Pagesë të menjëhershme të shumës 10% të vlerës së përfundimit të ankandit, e cila do të paguhet nga fituesi i ofertës para lidhjes së kontratës. Shuma e mbetur e vlerës së kontratës (pas pagesës së menjëhershme prej 10%), do të likuidohet në çdo 6 (gjashtë muaj me këste të barabarta për një afat kohor prej 5 vjetësh).  Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje datë 11.10.2022 ora 10.00.
.

 

Foto Galeri

 

 

Siperfaqet

Sipërfaqet e vendparkimeve

Vendparkimi G2 me sip. 18.80 m2

Vendparkimi G3 me sip. 20.00m2

Vendparkimi G5  me sip. 60.20 m2

Autoriteti shitës

Enti Kombëtar i Banesave, Rruga “Kavajës”, ndërtesa nr,80, hyrja 1, kati 5 (ish shtëpia botuese “Naim Frashëri), Tiranë, Tel: +355 42 227 796, email:info@ekb.gov.al

Arkitektura

Arkitektura e këtyre objekteve banimi është bazuar në gjuhën arkitekturore korçare. Tipar interesant i shtëpisë korçare janë streha dhe qoshku, të cilat shërbenin për shtimin e hapësirës së jashtme. Tërheqja vëllimore në katin përdhe krijon hapësira nën strehë dhe kthehet në një system me potencial ndërtues të itinerareve përreth ndërtesës. Të gjitha njësitë e shërbimit kanë një prezantim maksimal në eksterier, në saj të vetratave të xhamit.

 

10928 Total Views 5 Views Today