Shiten garazhe në Maliq

19.09.2022

Enti Kombëtar i Banesave ofron për shitje 12 (dymbëdhjetë) garazhde në objektin e banimit ) 6 kat me nje kat parkimi nëntokë në qytetin e Maliqit, 150 m në JP të kryqëzimit të rrugës automobilistike Maliq-Lozhan në krahun e djathtë të saj, gjithashtu edhe në të majtë të rrjedhjes së lumit Devoll.

Objekti: Shitja e 12 (dymbëdhjetë) garazhdeve përkatësisht me sipërfaqe: G nr. 1= 19.24 m², G nr. 2= 19.66 m², G nr. 3= 19.66 m², G nr. 4= 20.3 m², G nr. 5= 21.07 m², G nr. 6= 19.87 m², G nr. 7= 19.87 m², G nr. 8= 19.07 m², G nr. 9= 19.87 m², G nr. 10= 19.87 m², G nr. 11= 21.01 m², G nr. 12= 19.24 m² në katin 1 të “Objekt banimi dhe shërbimi (kopësht) 6kat me nje kat parkimi nëntokë e ndërtuar me fondet e EKB-së në qytetin e Maliqit”.

      Garazh                          Sip.ndërtimi /m2   

             G nr. 1                           19.24 m²,

             G nr. 2                           19.66 m²,

             G nr. 3                           19.66 m²

             G nr. 4                           20.3 m²,

             G nr. 5                           21.07 m²

             G nr. 6                           19.87 m²

             G nr. 7                          19.87 m²

             G nr. 8                          19.07 m²

             G nr. 9                          19.87 m²

             G nr. 10                        19.87 m²

             G nr. 11                        21.01 m²

             G nr. 12                        19.24 m²

Totali i sipërfaqes së ndërtimit të garazhdeve në katin përdhe:  399 m2

 

Vlera fillestare e ankandit është 667 (njëzet e shtatë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë/ m2.

Mënyrat e pagesës: Pagesë të menjëhershme të shumës 10% të vlerës së përfundimit të ankandit, e cila do të paguhet nga fituesi i ofertës para lidhjes së kontratës. Shuma e mbetur e vlerës së kontratës (pas pagesës së menjëhershme prej 10%), do të likuidohet në çdo 6 (gjashtë muaj me këste të barabarta për një afat kohor prej 5 vjetësh). Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje  10.10.2022 ora 11.00.

 

 

 

8758 Total Views 2 Views Today