Shiten apartamente në Sarandë

Ofrohen për shitje 2 apartamente banimi në objektin e banimit 8-katësh në rrugën që lidh Sarandën me Butrintin. Arkitektura e këtij objekti 8 katësh është e thjeshtë, një arkitekture banimi me një fasadë me suva dhe bojë plastike. Banesa është e pajisur me ashensor me të gjitha pajisjet e nevojshme.

Vlera fillestare e ankandit është: 60.000 (gjashtëdhjetë mijë) lekë/m² .

Apartamenti 24 me strukturë 2+1 me sipërfaqe 121.67 m2.

Apartamenti 25 me strukturë 2+1 me sipërfaqe 121.67 m2.

Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje është data 29.03.2022, ora 12:30.

 

 

 

Njësi Shërbimi

Siperfaqet

Lokali Sip.shfrytezimi në m2

Njesia 1                           120 m2                                     

Njesia 2                             56 m2                                      

Njesia 3                           130 m2                                      

Totali i sip.te ndertimit te lokaleve ne k.perdhe            306 m2

Apartamente Sip.shfrytezimi në m2

Apartament nr 24                 121.67 m2

Apartament nr 25                 121.67 m2

Autoriteti shitës

Vendi i zhvillimit të ankandit: (Adresa:) Enti Kombëtar i Banesave, “Rruga e Kavajës”, ndërtesa nr.80, hyrja 1, kati 5 (ish shtëpia botuese “Naim Frashëri”), Tiranë, Tel; 042 230 996, 042 227 796, Tel fax, 042 234 978

Arkitektura

Banesë tip 83/5, 8 kate është e thjeshtë, një arkitekture banimi me nje fasadë me suva dhe bojë plastike. Banesa është e paisur me ashensor.
Kati përdhe është një kat me3 njësi shërbimi, për të cilin, punimet e rifinitures si shtresa, suvatime e bojatisje, dyer e dritare janë kryer me cilesi.
Dyshemeja e katit përdhe është e hidroizoluar me dy shtresa guajn dhe e shtruar me pllaka qeramike cilesi e pare.
Eshte realizuar rrjeti rrufeprites, togezimi eshte bere me hekur L50*50*5mm
Për katin përdhe lokal sherbimi jane realizuar hyrjet e daljet me rampa te veçanta .
Shkallët janë veshur me pllaka mermeri.

8134 Total Views 2 Views Today