Shiten mjedise shërbimi në Sarandë

Enti Kombëtar i Banesave ofron për shitje 2 njësi shërbimi,në katin përdhe të banesës me 8 kate në rrugën “Butrinti”. Ky objekt ndodhet në segmentin lidhës ndërmjet Sarandës dhe Butrintit dhe e ka shndërruar zonën më urbane duk përcaktuar vijën e ndërtimit.

Vlera fillestare është 52.000 (pesëdhjetë e dy mijë) lekë/m² pa TVSH.

Mënyra e pagesës: Pagesë të menjëhershme të shumës 10% të vlerës së përfundimit të ankandit, e cila do të paguhet nga fituesi i ofertës para lidhjes së kontratës. Shuma e mbetur e vlerës së kontratës (pas pagesës së menjëhershme prej 10%), do të likuidohet në çdo 6 (gjashtë muaj me këste të barabarta për një afat kohor prej 5 vjetësh).

Afati i fundit i dorëzimit të kërkesave për të gjithë të interesuar për 3 njësi  shërbimi  është data 29.03.2022 ora 12:00

 

Foto Galeri

 

 

Siperfaqet

Lokali Sip.shfrytëzimi në m2                                                     

Njësia 1      120  m2

Njësia 2          56 m2

 

              

Arkitektura

Banesë tip 83/5, 8 kate është e thjeshtë, një arkitekture banimi me një fasadë me suva dhe bojë plastike. Banesa është e paisur me ashensor. Kati përdhe është një kat me 5 njësi shërbimi, për të cilin, punimet e rifinitures si shtresa, suvatime e bojatisje, dyer e dritare janë kryer me cilësi. Dyshemeja e katit përdhe është e hidroizoluar me dy shtresa guajn dhe e shtruar me pllaka qeramike cilësi e parë.
Për katin përdhe lokal sherbimi janë realizuar hyrjet e daljet me rampa të veçanta.
Shkallët janë veshur me pllaka mermeri.

Autoriteti shitës

Enti Kombëtar i Banesave, Rruga “Kavajës”, ndërtesa nr,80, hyrja 1, kati 5 (ish shtëpia botuese “Naim Frashëri), Tiranë, Tel: +355 42 227 796, email:info@ekb.gov.al

9463 Total Views 2 Views Today