Shiten mjedise shërbimi në Sarandë

21.02.2020

Enti Kombëtar i Banesave ofron për shitje 2 apartamente banimi me strukturë 2+1 si dhe 3 njësi shërbimi në objektin e banimit 8 katësh me 28 apartamente në rrugën “Butrinti”. Ky objekt ndodhet në segmentin lidhës ndërmjet Sarandës dhe Butrintit dhe e ka shndërruar zonën më urbane duek përcaktuar vijën e ndërtimit.
Vlera fillestare për apartamentet është 60.000 (gjashtëdhjetë mijë) lekë/m² pa TVSH.
Ndërsa vlera fillestare për njësitë e shërbimit është 467 (katërqind e gjashtëdhjetë e shtatë) €/m² pa TVSH. Mënyra e pagesës për njësitë e shërbimit: Pagesë të menjëhershme të shumës 10% të vlerës së përfundimit të ankandit, e cila do të paguhet nga fituesi i ofertës para lidhjes së kontratës. Shuma e mbetur e vlerës së kontratës (pas pagesës së menjëhershme prej 10%), do të likuidohet në çdo 6 (gjashtë muaj me këste të barabarta për një afat kohor prej 5 vjetësh). Afati i fundit i dorëzimit të kërkesave për të gjithë të interesuar për 2 apartamentet është data 10.03.2020, ora 15:00.
Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje datë 09.03.2020, ora 15:30.

Foto Galeri

 

 

Siperfaqet

Lokali Sip.shfrytëzimi në m2                                                       Apartamente

Njësia 1                  120 m2                                                        Ap 1       121.67 m2                               

Njësia 2                    56 m2                                                        Ap 2     121.67 m2                              

Njësia 3                  130 m2   

Totali i sip të lokaleve në katin përdhe 306 m2

Arkitektura

Banesë tip 83/5, 8 kate është e thjeshtë, një arkitekture banimi me një fasadë me suva dhe bojë plastike. Banesa është e paisur me ashensor. Kati përdhe është një kat me 5 njësi shërbimi, për të cilin, punimet e rifinitures si shtresa, suvatime e bojatisje, dyer e dritare janë kryer me cilësi. Dyshemeja e katit përdhe është e hidroizoluar me dy shtresa guajn dhe e shtruar me pllaka qeramike cilësi e parë.
Për katin përdhe lokal sherbimi janë realizuar hyrjet e daljet me rampa të veçanta.
Shkallët janë veshur me pllaka mermeri.

Autoriteti shitës

Enti Kombëtar i Banesave, Rruga “Kavajës”, ndërtesa nr,80, hyrja 1, kati 5 (ish shtëpia botuese “Naim Frashëri), Tiranë, Tel: +355 42 227 796, email:info@ekb.gov.al

2526 Total Views 6 Views Today